Zarządzanie i optymalizacja kosztów

Sprawne zarządzanie i optymalizacja kosztów nieruchomości ma wpływ na odpowiedni standard użytkowania obiektu. W ramach obowiązków związanych z administrowaniem obiektem podejmujemy się tworzenia:

  • budżetów nieruchomości,
  • planów zarządzania,
  • analizy kosztów,
  • planów obniżających koszty utrzymania obiektu,
  • sprawozdań finansowych.

Prawidłowe zarządzanie obiektem ułatwia planowanie działań bieżących i długofalowych, co ma niebagatelny wpływ na stan budynku i standard użytkowania.

 

Optymalizacja kosztów

Dążymy do optymalizacji kosztów utrzymania zarządzanych przez nas obiektów. Staramy się zadbać o wdrożenie procedur uwzględniających parametry budynku. Kontrolujemy zużycie mediów, co ma niebagatelny wpływ na ustalenie odpowiednich form eksploatacji. Optymalizacja kosztów nieruchomości polega na zapewnieniu najkorzystniejszego doboru dostawców usług. Ponadto zajmujemy się przygotowywaniem różnych rozwiązań mających na celu poprawę kondycji obiektu, które docelowo będą miały wpływ na obniżenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją. 

miniaturowy dom