Obsługa techniczna nieruchomości

Zajmujemy się obsługą techniczną nieruchomości. Podejmujemy się szeregu czynności mających na celu utrzymanie budynku w ciągłej sprawności i możliwości użytkowania. Gwarantujemy mieszkańcom bezpieczeństwo i funkcjonalność obiektu.


Nasze działania obejmują:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
  • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
  • przygotowywanie planów remontowych,
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac.

Dlaczego obsługa techniczna jest ważna?

Właściwa obsługa techniczna obiektu to obowiązek ciążący na właścicielu, ale jeżeli jest ich kilku, jest to bardzo trudne do wykonania. Niedokonanie tych czynności, a co za tym idzie niezapewnienie bezpieczeństw użytkownikom, może skutkować odpowiedzialnością karną. W takich przypadkach warto skorzystać z usług profesjonalnego, doświadczonego zarządcy, który zajmie się dokładnie obsługą techniczną nieruchomości.

pracownicy