Ubezpieczenia nieruchomości

Zajmujemy się ubezpieczeniem nieruchomości, uwzględniając potrzeby i możliwości mieszkańców lub użytkowników obiektu. W zakres naszych obowiązków wchodzi:

  • identyfikowanie niezbędnych do ubezpieczenia ryzyk związanych z nieruchomością,
  • dokonywanie ubezpieczeń nieruchomości i majątku właściciela,
  • monitorowanie przebiegu ubezpieczenia oraz likwidacji szkód
  • ewidencja najemców i użytkowników obiektu.

Przygotowujemy szczegółowo informacje niezbędne do ubezpieczenia. Podejmujemy się zgromadzenia dokumentacji koniecznej do ustalenia prawidłowej sumy ubezpieczenia tak, by ochronić majątek i mienie właścicieli.

 

Likwidacja szkód z ubezpieczenia nieruchomości

Nadzorujemy likwidację szkód powstałych w ubezpieczonej nieruchomości. Przedstawiamy dokumentację związaną z powstaniem uszczerbku na stanie nieruchomości oraz współdziałamy z firmą ubezpieczeniową, której zadaniem jest pokrycie naprawy lub odtworzenia zniszczonych elementów. Od wielu lat współpracujemy z ubezpieczycielami, dlatego wypracowaliśmy odpowiednie procedury ułatwiające sprawne i rzetelne uzyskanie odszkodowania.

 

miniaturowy dom