Ewidencja i dokumentacja nieruchomości

Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji i dokumentacji nieruchomości. Wykonujemy określone działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie administrowanych budynków:

Podejmujemy się przygotowania:

 • książki obiektu,
 • dokumentacji technicznej budynku,
 • dokumentacji eksploatacyjnej,
 • dokumentacji finansowej,
 • ewidencji powierzchni obiektu obejmującej:
  • utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń, urządzeń i budynków,
  • dostaw energii, wody i gazu,
  • wywozu śmieci i odprowadzania ścieków.

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością to podejmowanie decyzji dotyczących jej bieżącego funkcjonowania oraz przyszłych działań

Wszelkie działania podejmujemy na podstawie zawartej umowy, w której umieszczone są informacje o zakresie naszych obowiązków. Działamy skrupulatnie skupiając uwagę na każdym szczególe, co czyni nas ekspertami w tej branży.

plany

 

Nasza praca polega na:

 • opracowaniu schematu prawidłowej gospodarki ekonomiczno-finansowej,
 • właściwej eksploatacji obiektu,
 • optymalizowaniu gospodarki energetycznej,
 • bieżącej administracji,
 • dokonywaniu koniecznych napraw,
 • podejmowaniu kroków w celu zachowania nieruchomości w nienaruszonym stanie.