Eksploatacja nieruchomości

Zajmujemy się obsługą eksploatacyjną nieruchomości. Są to działania mające na celu utrzymywanie obiektu w prawidłowej kondycji. Do podstawowych czynności należy kontakt z usługodawcami komunalnymi, dostawcami mediów oraz firmami zajmującymi się utrzymaniem czystości w obiekcie i wokół niego. Właściciele obiektu chcą zadbać o jego właściwe utrzymanie i prowadzenie, dlatego zakres naszych obowiązków obejmuje:

  • organizacja zebrań oraz informowanie o działaniach,
  • negocjację i zawieranie umów z dostawcami usług,
  • kontrolę techniczną obiektu,
  • monitorowanie umów z lokatorami i zleceniobiorcami.

Obsługa eksploatacyjna

Obsługa eksploatacyjna obiektu wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego zalecana jest firmom odpowiednio do tego przygotowanym. Nasze działania związane są z nieustannym monitoringiem funkcjonowania obiektów, a w przypadkach kryzysowych podejmowania odpowiednich kroków zaradczych. Dążymy do tego, aby eksploatacja nieruchomości była zoptymalizowana pod względem finansowym. W związku z tym na bieżąco musimy reagować na rosnące koszty oraz uszczerbki w standardzie obiektu.

blok