Obsługa procesów inwestycyjnychZajmujemy się obsługą procesów inwestycyjnych w zarządzanych nieruchomościach. Nasze działania polegają na:

  • planowaniu budżetów,
  • organizacji zarządzania finansami,
  • analizie kosztów bieżącej działalności i przeznaczonych na inwestycje,
  • planowaniu optymalizacji kosztów,
  • wykonywaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Bierzemy aktywny udział we wszystkich fazach działalności inwestycyjnej, mającej na celu utrzymanie lub podniesienie standardu zarządzanego obiektu. W zakresie naszych usług leży zapewnienie:

  • inwestora zastępczego,
  • nadzoru inwestycyjnego,
  • generalnego wykonawstwa,
  • nadzoru techniczno-ekonomicznego nad przebiegiem inwestycji.

Inwestycje w zarządzanym obiekcie

Każdy budynek ulega powolnej degradacji, jeżeli nie jest prawidłowo zarządzany, konserwowany i modernizowany. Naszym zadaniem jest utrzymania stanu początkowego, a nawet wprowadzenie korzystnych zmian. Wiąże się to precyzyjnym planowaniem i właściwym gospodarowaniem środkami pieniężnymi. W naszej gestii leży przedstawienie współwłaścicielom najkorzystniejszej metody na utrzymanie wysokiego standardu obiekty. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji, na podstawie której podejmowane są kroki związane z prowadzeniem inwestycji remontowych nieruchomości.

pan w garniturze