Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 19.02.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Partyzantów 4 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz

zaplanowano działalność w 2008 roku

 

Porządek dzienny obrad:

 

1.     Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2.     Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 r.

3.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

-           udzielenie absolutorium zarządowi za 2007 r.

-           wyniku finansowego wspólnoty za 2007 r.

-           planu gospodarczego na 2008r.

-           zmiany stawki na zarząd nieruchomością wspólną,

-           wymiany skrzynek pocztowych na unijne,

-           licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności

 

4.     Wolne wnioski.

 

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały:

 

 

          -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

          -  przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

          -  przyjęcia programu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. 3/02/2008 )

 

          -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

          -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

          -  licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności

             ( nr. uchw. 6/02/2008 )

 

          -  jednorazowa dopłata do funduszu remontowego ( nr. uchw. 7/02/2008 )

 

 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+