Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 20.02.2008 odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Partyzantów 8 na którym to  zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz zaplanowano działalność w 2008 roku .

 

Porządek zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i prptokolanta

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

         -  udzielenia absolutorium Zarządowi za 2007 rok

         -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

         -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

         -  zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

         -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

         -  w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania porozumienia z pozostałymi Wspólnotami w

            sprawie rozliczania kosztów wspólnych

 

4.  Omówienie opomiarowania dostawy ciepłej wody

5.  Wolne wnioski

 

W wyniku zebrania podjęto n/w uchwały:

 

         -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

         -  przyjęcie wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

         -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

         -  zmiana rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

         -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

         -  upoważnienie Zarządu do podpisania porozumienia w sprawie rozliczania kosztów wspólnych

             sąsiednich Wspólnot 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+