Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2007

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 4 AB na zebraniu w dn. 05.03.2007 podsumowywującym rok 2006 podjęli uchwałę nr. 3/03/2007 następującej treści:

-Wykonać zabezpieczenia okienek strychowych oraz gzymsu przed gołębiami
Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+