Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Historia

Informacje dla wspólnot

Informacje o Wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa znajdująca się przy ul. Partyzantów 8 została utworzona od dn. 01.04.1998 roku przez wykupienie 3 lokali na 8 istniejących  w poczatkowym okresie zaistnienia Wspólnoty.

 

Obecnie na 8 lokali 7 jest wykupionych.

 

Zarząd Wspólnoty wybrany jest z grona właścicieli lokali.

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+