Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.
Informacje dla wspólnot

Ubezpieczenia nieruchomości

Poza kompleksowym administrowaniem nieruchomościami zajmujemy się ich ubezpieczaniem, a także nadzorowaniem likwidacji szkód. Nasze usługi obejmują:

  • identyfikowanie niezbędnych do ubezpieczenia ryzyk związanych z nieruchomością
  • dokonywanie ubezpieczeń nieruchomości i majątku właściciela
  • monitorowanie przebiegu ubezpieczenia oraz likwidacji szkód
Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+