Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Poniatowskiego32

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane o Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poniatowskiego 32 w Jaworznie znajduje się pod administracją Spółki "Nieruchomości" z Jaworzna od dnia

 

NIP  - 

 

 

REGON  - 

 

 

Rach. Bank.  -  PKO BP S.A. o/Jaworzno  20 1020 2528 0000 0102 0014 4956 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+