Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Poniatowskiego 30

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane o Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 30 w Jaworznie znajduje się pod administracją Spółki "Nieruchomości" z Jaworzna od dnia

 

NIP  -  632-18-35-734

 

 

REGON  -  277906697

 

 

Rach. Bank.  -  BPH S.A. o/Jaworzno  42 1060 0076 0000 3200 0085 8981

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+