Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Poniatowskiego 24

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane o Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 24 w Jaworznie znajduje się pod administracją Spółki "Nieruchomości" z  Jaworzna od dnia

 

NIP  -  632-18-35-711

 

 

REGON  -  277906639

 

 

Rach. Bank.  -  BPH S.A. o/Jaworzno  03 1060 0076 0000 m3200 0085 8907

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+