Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zacisze 3

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane o Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 3 znajduje się pod administracją Spólki "Nieruchomości" z Jaworzna od  dnia 01.02.2009 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 3Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 3 

NIP  -  632-17-53-769

 

 

REGON  -  276158773

 

 

Rach. Bank.  -  BPH S.A. o/Jaworzno  06 1060 0076 0000 3200 0085 2354

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+