Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zacisze 11

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane o Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 11  znajduje się pod administracją Spółki "Nieruchomości" z Jaworzna od dnia 01.04.2009 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 11 

NIP  -  632-17-53-752

 

 

REGON  -  276158916

 

 

Rach. Bank.  -  BPH S.A. o/Jaworzno  59  1060 0076 0000 3200 0085 2370 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+