Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Szymanowskiego 4

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szymanowskiego 4 znajduje się pod administracją Spółki "Nieruchomości" z Jaworzna od dnia 01.02.2009 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szymanowskiego 4 

NIP  -  632-17-53-723

 

 

REGON  -  276158483

 

 

Rach. Bank.  -  BPH S.A. o/Jaworzno  30 1060 0076 0000 3200 0085 2019

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+