Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Dwornickiego4-6-8

Informacje dla wspólnot

Podstawowe dane Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dwornickiego 4-6-8 znajduje się pod administracją Spółki "Nieruchomości" z Jaworzna od dnia 01.01.2009 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dwornickiego 4-6-8 

NIP  -  632-17-55-892

 

 

REGON  -  276148088

 

 

Rach. Bank.  -  BPH S.A. o/Jaworzno  05 1060 0076 0000 3200 0084 9947

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+