Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 12.02..2008 roku odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Krakowskiej 4 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok.

 

Porządek zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta .

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok.

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

         -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok

         -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

         -  planu gospodarczego na 2008 rok

 

4.  Wolne wnioski

 

Przyję to uchwały w zakresie:

 

          -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 1/02/2008 )

          -  przyjęcia wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 2/02/2008 )

          -  przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( uchw. nr. 3/02/2008 )

          -  rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( uchw.  nr. 4/02/2008 )

          -  wymiany skrzynek pocztowych na zgodne z normami unijnymi ( uchw. nr. 5/02/2008 )

          -  licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności

             ( uchw. nr. 6/02/2008 )

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+