Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 18.02.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Koszarowej 6, na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w 2007 roku oraz nołożono zadania na 2008 rok

 

 

Porządek dzienny obrad:

1          Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2          Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 r.

3          Podjęcie uchwał w przedmiocie:

-          udzielenie absolutorium zarządowi za 2007 r.

-          wyniku finansowego wspólnoty

-          planu gospodarczego na 2008 r.

-          zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

-          wymiany skrzynek pocztowych na unijne

 

4.  Wolne wnioski

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały;

 

               -  udzielenie absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

               -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

               -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

               -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

                   ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

               -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 ) 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+