Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 13.02.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul, Gagarina 5 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz nałożono zadania na 2008 rok.

 

Porządek zebrania: 

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok.

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

              -  udzielenia absolutorium Zarzadowi Wspólnoty za 2007 rok.

              -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

              -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

              -  zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

              -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

              -  licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności

4.  Wolne wnioski.

Podjęto uchwały o :

 

-  udzieleniu absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

-  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

-  przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

-  zmianie sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( nr. uchw. 04/02/2008 )

 

-  wymianie skrzynek pocztowych na unijne  ( nr. uchw. 05/02/2008 )

 

-  licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności ( nr. uchw. 06/02/2008 )

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+