Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 12.02.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Gagarina 4 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz zaplanowano

zadania na 2008 rok.

 

 

Porządek dzienny obrad:

    1.    otwarcie zebrania.

  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)                udzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty za 2007r,

b)                wyniku finansowego wspólnoty za 2007 rok,

c)                 planu gospodarczego na 2008 rok,

d)                zmiany rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością, wspólną,

e)                wymiana skrzynek pocztowych na unijne,

f)                  wyborze członków zarządu wspólnoty,

  1. Wolne wnioski.

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały;

 

            -  udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Wspólnoty za 2006 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

            -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2006 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

             -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

              -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

                 ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

             -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

              -  obniżenie stawki na fundusz remontowy ( nr. uchw. 6/02/2008 )

 

              -  odwołanie członka Zarządu w związku z jego rezygnacją ( nr. uchw. 7/02/2008 ) 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+