Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 07.02.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Ogrodowej 6 na którym to zebraniu podsumowano działania Wspólnoty w 2007 roku oraz zaplanowano

działania na 2008 rok.

 

 

Porządek dzienny obrad:

1.     Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2.     Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 r.

3.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

-         udzielenie absolutorium zarządowi za 2007 r.

-         wyniku finansowego wspólnoty

-         planu gospodarczego na 2008r.

-         zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

-         wymiany skrzynek pocztowych na unijne

-         licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności

 

4.  Wolne wnioski

 

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały;

 

                      -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

                      -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

                        ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

                      -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

                      -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

                         ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

                      -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

                      -  licytacja lokali zadłuzonych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności

                         ( nr. uchw. 7/02/2008 )

 

                      -  podwyższenie stawki na fundusz remontowy ( nr. uchw. 8/02/2008 )

 

                      -  jednorazowa dopłata do funduszu remontowego ( nr. uchw. 9/02/2008 ) 

 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+