Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 07.02.200 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Ogrodowej 7 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz

zaplanowano działania na 2008 rok

 

 

Porządek dzienny obrad:

1.     Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2.     Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 r.

3.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

   -         udzielenie absolutorium zarządowi za 2007 r.

   -         wyniku finansowego wspólnoty

   -         planu gospodarczego na 2008r.

   -         zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

   -         wymiany skrzynek pocztowych na unijne

   -         wyborze członków zarządu wspólnoty

 

 

4.  Wolne wnioski 

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały;

 

         -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

         -  przyjęcia wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

         -  przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

         -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

            ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

         -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

         -  wybór  Zarządu Wspólnoty ( 6/02/2008 )

 

         -  rozliczanie różnic wody i wymiany wodomierzy ( 8/02/2008 )

 

         -  eksmisja lokatorów lokalu nr. 12 ( 9/02/2008 )

 

         

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+