Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 03.03.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Kolejarzy 29-31-33 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w roku 2007

 oraz zaplanowano działania na 2008 rok.

 

Porządek dzienny obrad:

1.     Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2.     Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 r.

3.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

-         udzielenie absolutorium zarządowi za 2007 r.

-         wyniku finansowego wspólnoty za 2007r.

-         planu gospodarczego na 2008r.

-         wymiany skrzynek pocztowych na unijne

4.     Wolne wnioski.

 

 

W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały:

 

       -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/03/2008 )

 

       -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok ( nr. uchw. 2/03/2008 )

 

       -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/03/2008 )

 

       -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

           ( nr. uchw. 4/03/2008 )

 

       -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/03/2008 )

 

       -  jednorazowa dopłata do funduszu remontowego ( nr. uchw. 6/03/2008 )

 

       -  podwyższenie stawki na fundusz remontowy ( nr. uchw. 7/03/2008 )

 

       -  zakupu krzesełek ze środków uzyskanych ze sprzedaży złomu ( nr. uchw. 8/03/2008 )

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+