Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 26.02 2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Powstańców Śląskich 12-14-16 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz wytyczono kierunki działalności w roku 2008.

 

Porządek dzienny zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

          -  udzielenia absolutorium Zarządowi za 2007 rok

          -  wyniku finansowego Wspólnotyza 2007 rok

          -  planu gospodarczego na 2008 rok

 

4.  Wolne wnioski

 

 

W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały:

 

          -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

          -  przyjęcie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

          -  przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

          -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

          -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

          -  jednorazowa dopłata do funduszu remontowego ( nr. uchw. 6/02/2008 )

 

          -  zmiana regulaminu rozliczania różnic wody ( nr. uchw. 7/02/2008 )

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+