Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 13.02.2008 rok odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Langego 8-10-10a na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w 2006 roku oraz

zaplanowano działalność w 2008 roku.

 

Porządek dzienny zebrania:

 

1.     Wybór przewodniczącego i protokolanta

2.     Stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku zebrania.

3.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu Wspólnoty i przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 rok.

4.     Dyskusja

5.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)     udzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty za 2007 rok.

b)     planu gospodarczego na 2008 rok

 - nasadzenie drzew zgodnie z decyzją na wycinkę,

 - wykonanie ogrodzenia,

 - kontynuacja uchwał podjętych w latach wcześniejszych,

 - wymiana skrzynek na unijne.

d) licytacji lokali zadłużonych z brakiem możliwości wyegzekwowania 

   należności

 

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały:

 

            -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr.uchw. 1/02/2008 )

 

            -  udzielenia absolutorium Zarządowi za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

            -  przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

            -  rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

            -  licytacja lokali zadłuzonych z brakiem możliwości wyegzekwowania nalezności

                ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

            -  w sprawie zaległości na lokalach powyzej 2 miesięcy płatności

               ( nr. uchw. 6/02/2008 )

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+