Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 19.02.2008 rok odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy

ul. Kusocińskiego 2-4 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w 2007 roku oraz 

podjęto ustalenia na 2008 rok.

 

 

Porządek dzienny obrad:

 

1          Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2          Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2007 r.

3          Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

             -          udzielenie absolutorium zarządowi za 2007 r.,

             -          wyniku finansowego wspólnoty za 2007 rok,

             -          planu gospodarczego na 2008 rok,

              -          wymiany skrzynek pocztowych na unijne,

              -          zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

 

4.  Wolne wnioski.

 

W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały

 

                      -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

                     -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

                         ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

                     -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

                     -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

                     -  montaż przepływomierzy do pomiaru ciepłej wody ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

                     -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

                         ( nr. uchw. 6/02/2008 )

 

                        

 

 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+