Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 22.02.2008 roku odbyło się zebranie właścicieli Wspolnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Powstańców Śląskich 11-13 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz działania Zarządu na 2008 rok.

 

Tematyka zebrania:

 

            1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta

            2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

            3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

                           -  udzielenie absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2007 rok

                           -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

                           -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

                           -  zmiany sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

                           -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

                           -  jednorazowej dopłaty do funduszu remontowego

 

             4.  Wolne wnioski

 

 

Na powyższym zebraniu podjęto uchwały w zakresie:

 

                -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

                -  przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

                -  przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

                -  zmianie sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

                   ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

                -  wymiany skrzynek pocztowych zgodnych z wymogami unijnymi ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

                -  jednorazowej dopłaty do funduszu remontowego ( nr. uchw. 6/02/2008 ) 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+