Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 20.02.2008 r. odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Partyzantów 10 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty za 2007 rok oraz zaplanowano działalność w 2008 r.

 

Porządek zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

            -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok

            -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

            -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

            -  zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

            -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

            -  upoważnienia Zarządu Wspólnoty do podpisania porozumienia z pozostałymi Wspólnotami w

               sprawie rozliczania kosztów wspólnych

 

4.  Omówienie opomiarowania dostawy zimnej wody

5.  Wolne wnioski

 W trakcie zebrania podjęto n/w uchwały

 

        -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 1/02/2008 )

 

        -  przyjęcie sprawozdania finansowef\go Wspólnoty za 2007 rok ( nr. uchw. 2/02/2008 )

 

        -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( nr. uchw. 3/02/2008 )

 

        -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( nr. uchw. 4/02/2008 )

 

        -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne ( nr. uchw. 5/02/2008 )

 

        -  upowaznienie Zarządu Wspólnoty do podpisania porozumienia z sąsiednimi Wspólnotami

            ( nr. uchw 6/02/2008 )

 

        

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+