Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu  21.02.2008 r. odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Partyzantów 22 na kórym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w 200 roku oraz  zaplanowano działalnośc w 2008 roku.

 

Porządek zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

         -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok

         -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

         -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

         -  zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

         -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

 

4.  Omówienie opomiarowania dostawy ciepłej wody

5.  Wolne wnioski

 W wyniku przebiegu zebrania podjęto następujące uchwały:

 

 -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 1/02/2008 )

 -  przyjęcie wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok (  uchw. nr.  2/02/2008 )

 -  przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( uchw. nr.  3/02/2008 )

 -  zmiana rozliczania kosztów zarządzania nieruchomością wspólną ( uchw. nr. 4/02/2008 )

 -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( uchw. nr. 5/02/2008 )

 -  podwyższenie stawki na fundusz remontowy ( uchw. nr. 6/02/2008 )

 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+