Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 21.02.2008 r. odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Partyzantów 20 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w roku 2007 oraz zaplanowano działalność w roku 2008

 

 Porządek zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

       -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok

       -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

       -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

       -  zmiany rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną

       -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

 

4.  Omówienie opomiarowania dostawy ciepłej wody

5.  Wolne wnioski

 

W wyniku obrad zebrania przyjęto n/w uchwały:

 

        -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 1/02/2008 )

        -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 2/02/2008 )

        -  nie przyjęcie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok ( uchw. nr. 3/02/2008 )

        -  zmiana sposobu rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( uchw. nr. 4/02/2008 )

        -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( uchw. nr. 5/02/2008 )

        -  podwyższenie stawki na fundusz remontowy ( uchw. nr. 6/02/2008 )

 

 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+