Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 21.02.2008 r. odbyło się zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej  przy ul. Partyzantów 16 na którym to zebraniu podsumowano działalność Wspólnoty w roku 2007 oraz zaplanowano działania w roku 2008 rok.

 

Porządek zebrania:

 

1.  Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok

3.  Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

        -  udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok

        -  wyniku finansowego Wspólnoty za 2007 rok

        -  planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok

        -  zmiany rozliczania kosztów  zarządu nieruchomością wspólną

        -  wymiany skrzynek pocztowych na unijne

 

4.  Omówienie opomiarowania dostawy ciepłej wody

5.  Wolne wnioski

 

W czasie zebrania podjęto n/w uchwały:

 

        -  udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 1/02/2008 )

        -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2007 rok ( uchw. nr. 2/02/2008 )

        -  zatwierdzenie planu gospodarczego Wspolnoty na 2008 rok ( uchw. nr. 3/02/2008 )

        -  zmiana rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( uchw. nr. 4/02/2008 )

        -  wymiana skrzynek pocztowych na unijne ( uchw. nr. 5/02/2008 )

       

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+