Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Zdarzenia

Informacje dla wspólnot

Aktualności

W dniu 14.03.2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwirki i Wigury 3 podsumowywujące działalność  Wspólnoty za 2008 rok

 

 

 

Porządek dzienny obrad:

1          Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.

2          Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty za 2008 r.

3          Podjęcie uchwał w przedmiocie:

-          wyniku finansowego wspólnoty za 2008 r.

-          planu gospodarczego na 2009 r

4  Wolne wnioski.

 

Podjęto uchwałę w sprawie:

 

 -  sprawozdania finansowego za 2008 r.  ( uchw. nr. 1/03/2009 )

 

 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+