Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2008

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej na zebraniu w dniu 21.02.2008 r. przyjęli uchwałę nr. 3/02/2008

w sprawie planu gospodarczego Wspólnoty na 2008 rok o treści:

 

"Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej nie podjeli uchwały w sprawie planu gospodarczego Wspólnoty

na 2008 rok."

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+