Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2007

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gagarina 4 na zebraniu w dniu 14.12.2006 r. podsumowywującym działalność Wspólnoty  w roku 2006 podjęli uchwałę nr. 2/12/2006 o następującej treści:

 

-Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm. ( metoda lekko mokra )

 

-Docieplenie stropu pod dachem styropianem twardym o grubości 15 cm. Płyty układane szczelnie

 

-Wymiana okien w klatce schodowej na energooszczędne  o wspólczynniku U=1,9 w/m. kw. K dla całości okna z możliwością rozszczelnienia

 

-Wymiana drzwi do klatki schodowej na energooszczędne o współczynniku U=2,5w/m kw. K dla całości drzwi

 

-

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+