Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2008

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Ogrodowej 6 na zebraniu w dniu 07.02.2008 r.

podjęli uchwałę nr. 3/02/2008 w zakresie planu gospodarczego na 2008 rok o treści;

" Właściciele podejmują uchwałę w sprawie planu gospodarczego w postaci remontu kapitalnego

dachu z rozłożeniem płatności za dach w ratach."

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+