Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2008

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Ogrodowej 7 na zebraniu w dniu 07.02.2008r.

podjęli uchwałę nr. 3/02/2008 w sprawie planu gospodarczego na 2008 rok o treści;

 

 

" Plan gospodarczy na 2008 rok nie jest podejmowany. Środki z funduszu gromadzone są na prace

remontowe do wykonania w 2009 roku." 

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+