Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2007

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej na zebraniu w dniu 22.02.2007 podsumowywującym działalność w roku 2006 podjęli uchwałę nr. 3/03/2007 o następującej treści:

 

-Wykonanie remontu dachu

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+