Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2008

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Kolejarzy 29-31-33 na zebraniu w dniu

03.03.2008 roku podjęli uchwałę nr. 3/03/2008 w zakresie planu gospoarczego na 2008 rok o treści:

 

" Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejarzy 29-31-33 nie podejmuje planu gospodarczego. Środki

  z funduszu remontowego przekazane będą na przyspieszoną spłatę kredytu."

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+