Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2007

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejarzy 29-31-33 na zebraniu podsumowywujacym rok 2006 w dniu 20.02.2007 r. podjęli uchwałę nr. 3/02/2007 o treści:

 

-  Ocieplenie ścian szczytowych

 

-  Montaż nasad na przewodach spalinowych

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+