Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2007

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oskara Langego 8-10-10a na zebraniu podsumowywującym rok 2006 w dn. 13.03.2007 roku podjęli uchwałę nr 4/03/2007 o treści:

 

-Usunąć topolę

 

-Zainstalować dodatkowe oświetlenie wewnętrzne klatki I i II

 

-Wykonanie drabinek osłonowych przed spadającym lodem z dachu

 

-Wykonanie dodatkowych poręczy

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+