Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Historia

Informacje dla wspólnot

Informacje o Wspólnocie

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Oskara Langego 8-10-10a w Jaworznie została utworzona od dn. 01.01.1996 roku poprzez wykupienie 4 lokali na 38 istniejących w początkowym okresie zaistnienia Wspólnoty.

 

Obecnie na 38 lokali 36 jest wykupionych.

 

Zarząd Wspólnoty został wybrany z grona właścicieli lokali.

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+