Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Historia

Informacje dla wspólnot

Informacje o Wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego 3-5-7, Powstańców Śląskich 9 w Jaworznie powstała utworzona od dn. 01.04.1998 roku poprzez wykupienie 3 lokali na 28 ( w tym 2 użytkowe ) istniejących w początkowym okresie zaistnienia Wspólnoty.

Obecnie na 28 lokali 20 zostało wykupionych.

 

Zarząd Wspólnoty wybrany jest z grona właścicieli lokali.

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+