Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2007

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej na zebraniu podsumowywującym rok 2006 w dn. 21.03.2007 r. podjęli uchwałę nr. 3/03/2007 0 treści:

-wykonanie wymiennika do podgrzania ciepłej wody użytkowej
Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+