Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Historia

Informacje dla wspólnot

Informacje o Wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 2 w Jaworznie powstała od dn. 01.01.1997 r. poprzez wykup 2 lokali na 18 istniejących w początkowym okresie zaistnienia Wspólnoty. 

Obecnie na 18 lokali 17 zostało wykupionych.

 

Zarząd Wspólnoty został wybrany z grona właścicieli lokali.

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+