Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2008

Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Partyzantów 10 na zebraniu w dniu 20.02.2008 r.

podjęli uchwałę nr. 3/02/2008 o treści:

"Wspólnota podejmuje uchwałę o kontynuacji uchwał podjętych w poprzednich latach"
Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+