Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Historia

Informacje dla wspólnot

Informacje o Wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 16 powstała od dn. 01. 02.1999 roku poprzez wykup 3 lokali na 9 istniejących w tej nieruchomości w jej początkowym okresie zaistnienia Wspólnoty.

 

Obecnie na 9 lokali 6 jest własnością osób fizycznych

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wybrany jest z grona właścicieli lokali.

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+