Skutecznie
zarządzamy nieruchomościami.

Naszą specjalnością
jest obsługa
Wspólnot Mieszkaniowych.

Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarzadzanie nieruchomościami

Plan remontów

Informacje dla wspólnot

2008

Na zebraniu w dniu 15.03.2008 r  właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 3

podjęli uchwałę nr 2/03/2008 o treści:

" Współwłaściciele podejmują uchwałę o wykonaniu remontu w zakresie izolacji, nowej wylewki, obróbek blacharskich i orynnowania oraz pomalowania ścian nad tarasami."

Nieruchomości Sp. z o.o.
fax (032) 752 42 34
nieruchomosc@blink.pl
Jesteśmy na Google+
Google+